Wat te doen bij klachten?

 1. Klagen Mag !!!!!

  Binnen beste zorg thuis werken mensen voor de mensen. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Fouten zijn er om op te lossen, en van fouten kun je leren. Om u de beste zorg thuis te geven is het wel van belang dat u de fouten laat horen. Wij adviseren dan ook aan al onze cliënten die onvrede of klachten hebben, die zo snel mogelijk te melden.

  Klachtenregeling voor cliënten :

  Zoals iedereen weet bij een goede zorg - dienstverlening hoort een klachtenregeling, hierin staat hoe de organisatie omgaat met de klacht van de cliënten. Ook kunt u er vinden waar u met u onvrede of klachten terecht kunt. U kunt de regeling vinden op onze website www.bestezorgthuis.nl .


  Wat te doen bij een klacht ?

  Een officiële klacht kan allereerst bij ons bureau mondeling of schriftelijk worden ingediend. De klacht zal zeer serieus door Beste Zorg Thuis worden behandeld en er zal getracht worden tot een oplossing te komen. Mocht het geschil voor de cliënt of de zorgverlener toch nog niet tot genoegen door Beste Zorg Thuis zijn afgehandeld, dan kan de persoon die een klacht heeft ook op de volgende manier een klacht indienen:

  1.Medewerker of leidinggevende 2.Klachtencommissie 3.Medewerker klachtenopvang / vertrouwenspersoon

  Medewerker of leidinggevende :

  Om u klacht of ongenoegen snel op te lossen, kunt u het beste het probleem op lossen met de medewerker die de klacht aangaat of de leidinggevende hiervan op de hoogte stellen

  Klachtencommissie:

  U kunt ook met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een zorginstelling is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen.

  Medewerker klachtenopvang / Vertrouwenspersoon :

  Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voor leggen aan onze klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. Beste Zorg Thuis heeft hier mensen voor in dienst genomen, ook om de cliënt te laten zien dat de klachten serieus worden genomen, en behandeld worden. Tevens kunnen zij ondersteuning bieden bij het verhelderen van uw klacht en u de weg wijzen. Medewerkers klachtenopvang verwijzen slechts, zij doen geen uitspraken en bemiddelen niet.

  Medewerker klachtenopvang : Ben Cirkel T. 06-54205401 info@bestezorgthuis.nl

  Wij hopen het niet maar er kunnen natuurlijk altijd situaties voordoen waar u ondersteuning van buitenaf nodig heeft. In dat geval kunt u zich wenden tot onze onafhankelijke klachtencommissie voor meer informatie kunt u vinden op de website van Beste Zorg Thuis.

 

Klik hier voor het klachtenformulier.